Ticari taksilere sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü Ülke Genelinde Taksi Uygulaması (2019/2) Gerçekleştirdi. Uygulamada, Ankara, İstanbul, İzmir Gibi İllerde Mesai Trafiğinin Yoğun Olduğu Yerler İle Halkın Yoğun Bulunduğu Alış Veriş Merkezi, Hastane, İş Merkezi, Çarşi Gibi Alanlarda Yapıldı.

Ticari taksilere sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü ülke genelinde Taksi Uygulaması (2019/2) gerçekleştirdi. Uygulamada, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde mesai trafiğinin yoğun olduğu yerler ile halkın yoğun bulunduğu alış veriş merkezi, hastane, iş merkezi, çarşı gibi alanlarda yapıldı.

2 bin 660 noktada, 17 bin 438 personelin katılımıyla gerçekleşen Taksi Uygulamasında (2019/2), Kabahatler Kanunu, Trafik Kanunu kapsamında çok sayıda taksi şoförüne idari para cezası verildi. Uygulamada sonucunda, 18 bin 640 ticari taksi denetlendi, bin 551 ticari taksi s¸ofo¨ru¨ne para cezası uygulandı. 165 ticari taksi trafikten men edildi. 1 aranan ticari taksi tespit edildi. Ayrıca, ticari taksilere yo¨nelik yapılan yol kontrollerinde ise 14 bin 4 arac¸ denetledi, 801 araca is¸lem yapıldı. Bu kontrollerde 14 bin 4 arac¸ denetledi, 801 araca is¸lem yapıldı.

Ticari taksilerde seyahat eden vatandas¸ların gu¨venilir hizmet almalarını sagˆlamak, yas¸anabilecek sorunları en aza indirmek o¨nem arz etmekte. Bazı ticari taksi s¸ofo¨rlerinin kısa mesafe, c¸ok uzun mesafe ya da olumsuz hava kos¸ullarında veya trafigˆin yogˆun oldugˆu saatlerde yolcu almadıgˆı, o¨deme konusunda (bozuk para) sorun c¸ıkardıgˆı, o¨zellikle yabancı turistler bas¸ta olmak u¨zere farklı s¸ehirlerden gelen vatandas¸ları gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulas¸ım gu¨zergahını uzatarak yolculardan yu¨ksek u¨cret talep ettigˆi, pazarlık usulu¨ ile taksimetre kullanmada imtina ettigˆi, arac¸ ic¸erisinde yu¨ksek sesle mu¨zik dinledigˆi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadıgˆı, uzun su¨reli yu¨ksek sesle konus¸arak yolcuları rahatsız ettigˆi, arac¸ ic¸erisinde sigara ic¸tigˆi, alkollu¨ iken arac¸ kullandıgˆı, uygunsuz tutum ve davranıs¸larda bulundugˆu, aracı mevsim kos¸ullarına go¨re bakımlı/temiz kullanmadıgˆı vatandas¸lardan gelen talep ve s¸ikayetlerden anlas¸ılmakta. Bu sebeple Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ koordinesinde I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨klerince yukarıda belirtilen gerekc¸eler dogˆrultusunda ticari taksi ile s¸ofo¨r/mu¨s¸terilerine yo¨nelik denetleme ve narkotik maddelerin satıs¸ının/kullanılmasının o¨nlenmesi amacıyla 19/07/2019 tarihinde Taksi Uygulaması (2019/2) gerçekleştirildi.

Uygulama 07.00-09.00 saatleri arasında o¨zellikle mesai trafigˆinin yogˆun oldugˆu yerlerde (I·stanbul Barbaros, Ankara Kızılay, I·zmir S¸air Es¸ref Caddeleri vb.) ticari taksi ve s¸ofo¨rlerine yo¨nelik, 12.00-14.00 saatleri arasında halkın yogˆun olarak bulundugˆu yerlerde (alıs¸veris¸ merkezi, hastane, lokanta, cafe vb.) giris¸-c¸ıkıs¸larında ticari taksi ve s¸ofo¨rlerine yo¨nelik, 17.00-19.00 saatleri arasında halkın yogˆun olarak bulundugˆu yerlerde (AVM, is¸ merkezi, c¸ars¸ı, pazar vb.) giris¸-c¸ıkıs¸ları ve ana gu¨zergahlarında ticari taksi ve s¸ofo¨rlere yo¨nelik, 21:00-23:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yogˆun oldugˆu mahalle, sokak, umuma ac¸ık egˆlence mekanları ile buralara ac¸ılan yollar u¨zerinde ticari taksilere yo¨nelik 2 bin 660 noktada, 17 bin 438 personel ve 51 dedekto¨r ko¨pegˆinin katılımı ile uygulama yapıldı.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 15 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne kısa mesafe yolcu almamaktan, 1 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne trafigˆin yogˆun oldugˆu saatte yolcu almamaktan, 4 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne para u¨stu¨nu¨ ku¨suratıyla vermemekten, 12 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne taksimetre ac¸mamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten, 1 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne uygunsuz tutum ve davranıs¸larda bulunmaktan, 9 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne arac¸ ic¸erisinde sigara ic¸mekten, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; 29 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne taksimetre bulundurmamaktan, 117 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne taksimetre kullanmamaktan, 19 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne arac¸tan c¸o¨p atmaktan, 107 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 57 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne kırmızı ıs¸ık ihlalinden, 721 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne emniyet kemeri takmamaktan, 11 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne tehlikeye du¨s¸u¨recek s¸ekilde s¸erit degˆis¸tirmekten, 3 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne alkollu¨ arac¸ kullanmaktan, 3 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne alkol/uyus¸turucu o¨lc¸u¨mu¨ yaptırmayı reddetmekten, 442 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne digˆer konulardan idari para cezası uygulandı.

18 bin 640 ticari taksi denetlendi,165 ticari taksi trafikten men edildi

Uygulama sonucunda 18 bin 640 ticari taksi denetlendi, bin 551 ticari taksi s¸ofo¨ru¨ne para cezası uygulandı. 165 ticari taksi trafikten men edilirken 1 aranan ticari taksi tespit edildi.

51 bin 600 şahıs sorgulandı

Ayrıca ticari taksilere yo¨nelik yapılan yol kontrollerinde 14 bin 4 arac¸ denetledi, 801 araca is¸lem yapıldı. 9 aranan arac¸ tespit edildi, 52 adet arac¸ trafikten men edildi, 51 bin 600 s¸ahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 110 aranan s¸ahıs tespit edildi, 5’i narkotik madde bulundurmak ve satmak suc¸undan olmak u¨zere 32 s¸ahıs hakkında adli-idari is¸lem yapıldı, 19 s¸ahıs go¨zaltına alındı, 2’si c¸ocuk toplam 4 kayıp s¸ahıs bulundu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 49 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, 21,6 gram esrar, 0,9 gram bonzai, 1,5 metanfetamin, 26 gram captagon, 0,9 gram skunk ve 34 adet sentetik ecza ele geçirildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER