“TYT’de sıralama farkını belirleyecek test Matematik olacaktır”

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları YKS’nin ilk oturumu olan TYT sorularını yorumladı. Yapılan değerlendirmede, “TYT’de sıralama farkını belirleyecek test Matematik olacaktır” yorumuna yer verildi.

“TYT’de sıralama farkını belirleyecek test Matematik olacaktır”

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları YKS’nin ilk oturumu olan TYT sorularını yorumladı. Yapılan değerlendirmede, “TYT’de sıralama farkını belirleyecek test Matematik olacaktır” yorumuna yer verildi.

2021-Yükesköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün pandemi önlemleri alınarak gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları da milyonlarca öğrencinin tüm eğitim hayatı boyunca hazırlandığı sınavın ilk oturumuna dair geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Kolej tarafından gelen değerlendirme şu şekilde;

Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye Soru Çözüm Ortalaması ve Standart Sapma değerlerine göre oluşur. TYT’de Temel Matematik testi diğer testlere göre çok daha zor olduğu için öğrencilerin hangilerinin daha üst sırada yer alacağını belirleyecek test olacaktır. Türkçe testi ise geçen seneye göre daha kolay olsa da Matematik ile birlikte öğrencilerin çok zamanını alarak sınav süresinin yetersiz kalmasına ve öğrencilerin boş bıraktıkları sorulara geri dönmelerine engel olmuştur.

İkinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran 2021 Pazar (yarın) uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na bu yıl 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştur. TYT’ye 2 milyon 592 bin 579 adayın girmiş olması beklenmektedir.

Son 4 yılın verilerine göre sınava başvuran öğrenci sayısında ciddi bir artış görülmektedir. Bu artışta, geçen seneki lise son sınıf öğrencilerinin pandemi koşullarında oluşan sınav performanslarından memnun olmadıklarından tercih yapmayıp şanslarını bu yıl denemek istemelerinin payının da yüksek olduğu düşünülmektedir.

2021-YKS’ye başvuran adayların;

955 bin 632’si (yüzde 36,6) liseden bu yıl mezun olmuş öğrencilerdir.

Önceki yıllarda sınava girip yerleşemeyen ya da tercih yapmayanların sayısı ise 997 bin 137 (yüzde 38,2),

Daha önce herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmiş olup tekrar sınava başvuran adayların sayısı 373 bin 731 (yüzde 14,3),

Bir yükseköğretim programından mezun olup tekrar sınava başvuran adayların sayısı ise 227 bin 128 (yüzde 8,8)’dir.

Bugün uygulanan TYT’de adaylara 120 soru sorulmuş ve 135 dakika süre verilmiştir.

TYT’den alınacak puanlar 100 ile 500 aralığında olacaktır. TYT’nin 500 tam YKS puanı içindeki ağırlığı yüzde 40 iken, yarın uygulanacak olan AYT’nin ağırlığı yüzde 60’tır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş

TYT Türkçe testinin bütününe baktığımızda belirleyici birkaç soru olmakla birlikte bu sınavın geçen seneye göre daha kolay bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Paragraf soruları nitelik bakımından geçen yıla göre daha kısa ve anlaşılırdır. Bunun yanında çeldiricileri kuvvetli olan ve okuyanın, seçeneklerde zaman kaybetmesine sebep olacak anlama ve yorumlama soruları sınavda yine yer almıştır. Bu sene ilk kez “anlamı verilen sözcüklerin bütün olarak anlamını karşılayan cümleyi bulma sorusu” şeklinde kurgulanmış yeni bir soru tarzı karşımıza çıkmıştır.

2020 TYT’de 7’ye indirilen dil bilgisi sorularının soru sayısı aynı kalmıştır. Bu sorulardan yazım ve noktalama soruları geçen sene olduğu gibi 2 yazım, 2 noktalama şeklinde sorulmuştur. Ek bilgisi, sözcük türleri, cümle ögesi, isim ve sıfat tamlamaları ve ses bilgisi ile ilgili kazanımlar sorgulanmıştır. Dil bilgisi alanına ait sorular, Ortaöğretim Programı kazanımlarıyla örtüşmekle birlikte dil bilgisi konularının tamamını kapsamamaktadır. Özellikle “eklerin ve sözcük türleri”nin sorgulandığı sorunun sınavın belirleyici sorularından olacağını söyleyebiliriz.

Paragraf sorularında geçen sene ağırlıklı olarak ilk okunuşta zor anlaşılan, birkaç defa okunması gereken felsefik ve sosyolojik yaklaşım gerektiren, soyut kavramların ağırlıkta olduğu sorular sorulmuştu. Bu senenin paragraf soruları ise “edebiyat, sanat, bilim, günlük hayat” vb. konulardan oluşan, ilk okunduğunda daha çabuk algılanan içeriklerden oluşmaktadır.

Bununla birlikte YKS sınav sistemiyle tanıştığımız “röportaj” şeklinde paragraf tamamlama sorusu yine olmakla birlikte daha kısa yapıda olması çözümü kolaylaştırmıştır.

Genel itibarıyla okuma ve yorumlama becerileri gelişmiş kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin zamanı daha iyi kullanabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

Matematik Bölüm Başkanı Taner Kayış

TYT Temel Yeterlilik testindeki Matematik soruları, 9 ve 10. sınıf kazanımlarından sorulmuştur. ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da matematik sorularında ezberci mantıktan uzak, tamamıyla okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav hazırlamıştır.

Temel Matematik testindeki sorular, üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Bu yüzden soruların çözümlerinin işlem yoğunluğu olarak değil daha çok soruyu okuyup anlama noktasında öğrencileri zorlamıştır.

Soru kökleri uzun olmamakla birlikte içlerinde fazlaca detay barındırmakta ve çözüm adımları oluşturulurken birçok verinin kullanılması istenmektedir. Bu doğrultuda soruların anlaşılabilmesi için bir kez okumak yeterli gelmemiştir. Bir soru içerisinde birden fazla konu olması ve bu konuları birbiriyle ilişkilendirmek sorunun çözümünü oldukça zorlaştırmıştır. Özellikle 3-4 sorunun “Aşağıdakilerden hangisi olabilir?” şeklinde sorulması öğrencinin sonucu seçeneklerde bulmak yerine tüm seçenekleri denemesini gerektirerek ve ekstra zaman harcamalarına sebep olmuştur.

10. sınıf kazanımlarına ait 3-4 soru olup bu soruların diğer matematik sorularına göre daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. 9. sınıf kazanımlarından sorulan problem sorularında görsel okuma becerisi gerektiren sorular geçen seneye göre daha azdır.Bu sorular öğrencilerin işlem becerisini ölçmekten çok okuduğunu doğru anlayıp yorumlama becerisini ölçmeye yöneliktir.

Sonuç olarak bu sınavda, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen ve okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olabileceğini düşünmekteyiz.

Geometri Bölüm Başkanı Ömer Arat

TYT’de çıkan 10 Geometri sorusunun tamamı 9 ve 10.sınıf öğretim programı kapsamında hazırlanmıştır. Soru dağılımında ise 7 sorunun yeni nesil, 3 sorunun ise klasik soru tarzında sorulduğunu söyleyebiliriz. Tüm sorularda çözüm için öğrencinin geometrik düşünme becerilerine sahip olması beklenmiştir. Geometri sorularının geneline baktığımızda prizma sorularının diğer Geometri sorularına göre daha kolay çözülebilecek sorular olduğunu, çokgen sorusu ile yeni nesil sorulardan biri olan Deltoid katlama sorularının ise Geometri testinin belirleyici soruları olacağını söyleyebiliriz.

Fizik Bölüm Başkanı Rafet Sayar

TYT Fizik soruları 9. ve 10.sınıf öğretim programına ait olan kazanımları içeren ve günlük hayattan yaşamsal örnekler ile ilişkilendirilerek hazırlanmış orta güçlükte sorulardan oluşmuştur. Sınavda geçmiş yıllarda olduğu gibi matematiksel işlem gerektirmeyen sorular yer almıştır. Sınavda klasik test sorularının yanında, konuyla ilgili muhakeme yapılması amaçlanmış sorular ve hikâyeleştirilmiş yeni nesil sorular bu yıl da sorulmuştur. Sınavda kazanım dışı bir soru bulunmamaktadır. Sonuç olarak 9. ve 10.sınıf fizik konularını, MEB kazanımları doğrultusunda özümsemiş tüm öğrencilerin, rahatlıkla yorumlayarak çözebileceği bir TYT Fizik sınavı olduğunu söyleyebiliriz.

Kimya Bölüm Başkanı Yasemin Keskin Çinkaya

7 adet TYT Kimya sorusunun dört tanesi 9.sınıf, üç tanesi de 10.sınıf kimya programı kapsamında kolay - orta düzey zorlukta ve MEB öğretim programı kazanım hedefleriyle doğrudan uyumlu olan sorulardan oluşmaktadır. Geçmiş yıllara göre daha fazla sayıda uzun metinli soru sorulmuştur.

Örneğin suyun denge buhar basıncını etkileyen faktörlerin sorgulandığı soruda, öğrencinin metni dikkatlice okuyup anlayarak; sistemi zihninde canlandırarak soruyu çözmesi beklenmektedir. Benzer nitelikte 2 soru daha mevcuttur. Buna karşın yeni nesil sayılabilecek soru sayısı azdır.

Sorulmak istenenin açık ve net biçimde sorulması, her sorunun tek bir kazanımı ölçmesi, çeldiricilerin çok güçlü olmaması özellikleriyle de geçen yılın TYT Kimya sorularıyla benzerlik göstermektedir.

Son olarak yaygın bileşik adlarının sorulduğu sorunun kökünde NH3 bileşiğinin sistematik adlandırması hatalı verilmiştir, buna karşın öğrenciler bu hatalı adlandırmaya rağmen soruyu doğru biçimde çözebileceklerdir.

Biyoloji Bölüm Başkanı Melike Kılıç

2021 TYT Biyoloji testinde, 9.sınıf, Canlıların Temel Bileşenleri, Hücre, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması konularından, 10.sınıf Hücre Bölünmeleri, Ekosistem Ekolojisi ve Kalıtım konularından sorular sorulmuştur. Sorular, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Programı kazanımlarına uygun olup, kolay anlaşılır dille ifade edilmiştir. Bu yılki sınavın 2020 TYT Biyoloji testi ile soru güçlüğü bakımından paralel olduğunu söyleyebiliriz. Öğretim programına ait temel bilgilerin sorgulandığı biyoloji testinde sınava disiplinli şekilde hazırlanan öğrenciler istediği başarıya kolaylıkla ulaşabilecektir.

Tarih Bölüm Başkanı Kahar Alkan

TYT Tarih soruları, MEB Tarih öğretim programı kazanımlarından hazırlanmıştır. 2020 TYT Tarih testi soru dağılımıyla da paralellik göstermektedir. 9 ve 10. Sınıf öğretim programına ait iki soru yorum ve çıkarım yapmayı gerektiren uygulama düzeyinde sorulardır. 12. Sınıf kazanımlarından sorulan 2 sorudan TBMM’nin özellikleri ile ilgili olan sorunun ayırt etme gücü yüksek olduğundan bu soruyu, bilgiden çıkarım yapabilecek öğrencilerin çözebileceğini düşünmekteyiz. Genel anlamda testin bütününe bakıldığında zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Coğrafya Bölüm Başkanı Ümit Soykan

Coğrafya TYT soruları beklendiği gibi 9. ve 10. Sınıf öğretim programındaki kazanımlardan hazırlanmıştır. Soruların ünitelere dağılımı düzenli olmuştur. Sınavın geneline baktığımızda sorular açık ve anlaşılırdır. 9.Sınıf “Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları” konusundan YKS ‘de ilk kez 1 soru sorulmuştur. İki soruda Dünya haritası, bir soruda ise grafik kullanılmıştır. Bu doğrultuda sınava hazırlık sürecinde harita tanıma becerisi ve grafik yorumlama becerisini geliştiren öğrencilerin bu soruları çözerken daha avantajlı olacağını söyleyebiliriz. Soruların geneline bakıldığında yıl içinde YKS hazırlık sürecini iyi yöneten öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği, orta güçlük düzeyindeki sorulardan oluştuğu görülmektedir.

Felsefe Bölüm Başkanı Filiz Yıldırım

Felsefe soruları 2021 öğretim programı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Siyaset Felsefesi sorusu hariç dört soru paragraftan çıkartılabilecek yorum sorularıdır. Siyaset Felsefesi sorusu paragraf sorusu gibi görünse de J.J. Rousseau ve J. Locke’un felsefi görüşlerini bilmeyi gerektirmektedir. Platon ve Sartre sorularını -seçeneklerde felsefi kavramlar olsa bile- paragrafı dikkatli bir şekilde okuyan her öğrenci kolaylıkla çözebilir. Bu soruları konuya hakîm olan öğrenciler daha hızlı çözecekleri için zaman yönetimi konusunda avantajlı olacaklardır. 2020 TYT felsefe sorularına göre öğrencilerin ayrıntılı konu, felsefi terim bilmesini gerekmeyen paragraf soruları yer almaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin çözmesi gereken felsefe soruları da kazanımlara uygun olarak hazırlanmış olup tüm öğrencilerin çözmek zorunda olduğu TYT felsefe sorularına göre konu kavramları daha ön plandadır. Tümeller problemi YKS’de ilk kez karşımıza çıkmış olup yorum ile birlikte konuya hakimiyet de son derece önemlidir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Büşra Örer

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi TYT soruları, öğretim programı kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. 9, 10 ve 12. Sınıf öğretim programı kazanımlarından oluşan sorular net anlaşılırdır. Sorular bilgi ve kavrama düzeyi ağırlıklı olup sınavın genelinde kolay-orta güçlükte soruların yer aldığını söyleyebiliriz. 12. Sınıf öğretim programından sorulan sorunun konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği düşünülmektedir. Yorum sorularını çözmek için öğrencilerin Din kültürü ve Ahlak Bilgisi ile ilgili terimleri de bilmeleri gerekmektedir. Sınavın geneline baktığımızda paragraf sorularında olduğu gibi çıkarım yaparak çok okuyan öğrencilerin bu soruları kolaylıkla çözebileceklerini söyleyebiliriz.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER