Türk kadınının büyük başarısı

Abd’nin Princeton Üniversitesi Mezunu Dr. Sevgi Yılmaz, ‘yönetim 4.0’ Kavramını Geliştirerek Şirketlerin Ekonomik Krizle Mücadele Ve Sağlam Stratejik Kararlarla Uzun Yıllar Ayakta Kalması Yöntemlerini Bilimsel Olarak Açıkladı.

Türk kadınının büyük başarısı

ABD’nin Princeton Üniversitesi mezunu Dr. Sevgi Yılmaz, ‘Yönetim 4.0’ kavramını geliştirerek, şirketlerin ekonomik krizle mücadele ve sağlam stratejik kararlarla uzun yıllar ayakta kalması yöntemlerini bilimsel olarak açıkladı.

Ortalama her 10 yılda bir irili ufaklı krizin yaşandığı ülkemizde araştırmalar, son dönem yaşanan iflasların yüzde 60’lık kısmının alınan yanlış stratejik kararlar neticesinde olduğunu ortaya koyuyor. Yönetim Bilimleri Uzman Dr. Sevgi Yılmaz, bu nedenle kalıcı şirketlerin/markaların olması için yeni geliştirdikleri ’Yönetim 4.0’ yani Dijital Yönetim Kuramı’nın şirketlerin geleceği için hayati önem teşkil ettiğini dile getiriyor. Şirketlerin maliyet düşürme stratejilerinin başına “Satınalmada 4.0” kavramını koymaları gerektiğini anlatan ve bu alanda pek çok çalışması olan Dr. Sevgi Yılmaz, şirketlerin ekonomik krizle nasıl ve hangi yöntemlerle mücadele etmeleri gerektiğini ayrıntılarıyla açıkladı.

Daha önce yaptıkları araştırmalarda Satınalma 4.0 ile satınalmanın dijitalleşme yolculuğundan bahsettiğini hatırlatan Dr. Yılmaz, yeni geliştirdikleri kuramda şirketlerdeki tüm kavramları işin içine soktuklarını belirtti. Operasyonel maliyetleri ciddi boyutta azaltmanın şirketler için hayati anlam ifade ettiğinin altını çizen Dr. Yılmaz, “Stratejik kararların sağlıklı ve doğru verilerle alınmasını sağlamak, pek çok şirketi batma noktasına getiren yanlış kararların alınmasını yüzde 40 oranında düşürecektir. Bu da şirketler için inanılmaz bir kazanç anlamına geliyor” dedi.

Yönetim 4.0 teorisinin dört ana esastan ve buna ait yedi alt esastan oluştuğunu dile getiren Dr. Yılmaz, ana esasları "Operasyonel, Stratejik, Uygulama ve Sürdürülebilirlik" olarak sıraladı. Bugün operasyonel dijitalleşme kısmında hemen hemen her kesimin bir fikri olduğuna vurgu yapan Yılmaz şöyle devam etti:

“Bu da şirketlerin ana konularının dijitalleşmesi anlamına geliyor. Burada kastedilen şirketin ana kolları olan satınalma-lojistik, satış-pazarlama, insan kaynakları, finans ve üretimin dijitalleşmesidir. Hepsi kendi içerisinde kendi esaslarına sahiptir ve Yönetim 4.0’ın ana esası olan stratejik kuramın altyapısını oluşturmaktadır.”

Sağlam stratejiye sahip olan şirketler ayakta kalıyor

Yönetim 4.0’ın ciddi manada operasyonel maliyeti düşürerek çok sağlam veri analizleri elde edilmesini sağladığını belirten Dr. Yılmaz, “Yönetim 4.0’ın en önemli ana esası stratejik dijitalleşmedir. Bunun manası geçmiş dönem verilerin gelecek dönem verileri ile entegre olmasıyla şirketin stratejik yol haritasının belirlenmesidir. Eğer bir şirket operasyonel dijitalleşme serüvenini tam olarak tamamladıysa bu bölümde hata yapma olasılığı çok düşüktür. Dolayısıyla sağlam verilere sahip olan bir yöneticinin hayati kararlar alması gereken durumlarda hata yapma olasılığı da çok azdır. Geçmişte ve gelecekte sağlam stratejilere sahip olan şirketler yüzyıllar boyunca ayakta kalacaklardır” ifadelerini kullandı.

Şirket stratejilerinde en önemli konulardan birinin de benchmarking olduğunu ifade eden Dr. Yılmaz, “Yerelde ve globalde rakiplerini takip eden şirketler piyasa gelişiminden uzakta kalmaz müşterisine karşı vermesi gereken refleksleri zamanında vererek rakiplerine fark atarlar. Bunun manası piyasada devamlılıktır. Tek bir veri ile rakibin önüne geçme olasılığınız artacaktır” dedi.

Sürdürülebilirliğin sağlanması gerekiyor

Yönetim 4.0’ın en önemli kısmının uygulama olduğunun altını çizen Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:

“Uygulama esasları kendi içinde çeşitli dallara ayrılır. Ama en önemli uygulama esası sadece üst yönetime ait kodlamalardır. Bunun manası sistem içinde belli verilere ve raporlara sadece üst yönetimin ulaşmasıdır. Stratejik hamleleri yaparken veri güvenliği hayati önem arz ediyor. Bu sebeple kodlama her şirketin kültürüne ve ulaşmak istediği stratejik hedeflere göre dizayn edilmelidir. Yönetim 4.0’da bahsettiğimiz 4. ve son ana esasımız sürdürülebilirliktir. Bunun anlamı alınan kararların uygulama esaslarına göre sürdürebilirliğinin sağlanması ve yine belli kodlama şekilleri ile işlem yapılması şirket içerinde çift kontrol şekli ile sistemin sürdürebilirliğinin sağlanmasıdır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER