Ünlü firmadaki Milyonluk vurgun gün gün kaydedilmiş