Valiliklere ve Kaymakamlıklara "Açık Kapı Şubeleri" Kuruluyor

İçişleri Bakanlığı yönetmelik değişikliğine gitti. Buna göre kamuda yeni şube müdürlükleri ve şeflikler oluşturuluyor. Yapılan düzenleme ile valiliklerde "açık kapı şube müdürlüğü, ilçelerde ise "açık kapı şefliği" adı altında yeni bir birim kuruluyor.

Valiliklere ve Kaymakamlıklara "Açık Kapı Şubeleri" Kuruluyor

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile illerde "açık kapı şube müdürlüğü", bakanlıkça uygun görülen ilçelerde ise "açık kapı şefliği" adı altında yeni bir birim kurulacak. "Açık kapı şube müdürlüğü" valilik ve kaymalıklarına yapılan başvurulara çözüm arayacak.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü yada Şefliği neler yapacak.

Açık kapı şube müdürlükleri illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısına bağlı olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir; valiliklere bizzat, web sitesi, mobil uygulama, e-devlet ya da diğer yöntemler ile yapılan başvuruları elektronik sisteme kaydederek ilgili hizmet birimlerine iletmek, başvuruların öngörülen süre içerisinde cevaplandırılmasını sağlamak ve süreci sonuçlandırılıncaya kadar takip etmek, valiliğe bizzat başvuran vatandaşları karşılamak, vatandaşın talep ve beklentilerine hızlı ve etkin bir şekilde çözüm bulmak, vatandaşın başvurusu esnasında her türlü dilek ve taleplerini dinleyerek başvurusuna ilişkin soruları ayrıntılı olarak cevaplamak, kamu hizmetlerine Dijital Türkiye üzerinden başvuru yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlara danışmanlık ve rehberlik etmek, vatandaşın dijital ortama erişimini sağlamak, şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınları, altmış beş yaş üstü vatandaşlar, hamileler ve engellilere yönelik danışma ve mihmandarlık hizmetinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, başvuru sahiplerinin sürecin her aşamasında bilgilendirilmesini sağlamak, hizmet birimlerinden gelen cevapları kontrol ederek, uygun olmayan cevapları ilgili mülki idare amirine bildirmek ve düzeltilmesini sağlamak, veri tabanındaki bilgiler doğrultusunda ilin yoğunluklu başvuru türleri, sorun alanları ve aksayan yönlerini coğrafi, demografik ve sosyo-ekonomik açılardan analiz etmek, raporlamak ve istatistiki bilgiler hazırlamak, mülki idare amiri başkanlığında, gerekli izleme ve değerlendirmeleri yapmak amacıyla Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa toplantı yapmak ve toplantıya müteakip tutanağın rapor halinde Bakanlığa gönderilmesini sağlamak, açık kapı şube müdürlükleri arasında, ilde bulunan diğer açık kapı birimleri ile ilgili hizmet birimleriyle gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak"

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2020, 16:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER