Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2020 yılında birinci sırada yüzde 18,5 ile işsizlik, ikinci sırada yüzde 17,3 ile hayat pahalılığı, üçüncü sırada yüzde 17,2 ile eğitim yer aldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 33,8’i ülkenin en önemli sorununu hayat pahalılığı olduğunu, yüzde 16,5’i eğitim ve yüzde 13,4’ü yoksulluk olduğunu söyledi. 

Yaşam memnuniyet düzeyi vasat

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile; hiç memnun olmayanlar için "0", çok memnun olanlar için "10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2022 yılında 5,5 hesaplanırken 2023 yılında 0,2 puan artış ile 5,7 oldu.

Yerel Seçimler Ekonomik Dengeyi de Değiştirdi! Yerel Seçimler Ekonomik Dengeyi de Değiştirdi!

Erkeklerde ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023 yılında 5,6, kadınlarda ise 5,8 oldu.