Deprem Kampanyasında Bağış Şov Yapmışlardı. 29 Milyar Hala Yatırılmadı Deprem Kampanyasında Bağış Şov Yapmışlardı. 29 Milyar Hala Yatırılmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına  soru önergesi veren Türkoğlu; vakıf, dernek ve cemaat yurtlarına devredilen yurtları ve bunlara yapılan maddi desteği de sorguladı.

Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun konuya dair soru önergesi aynen şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’na Aşağıdaki sorularımın, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Selçuk TÜRKOĞLU İYİ Parti Bursa Milletvekili Ülkemizde artan enflasyon ve ekonomik kriz ne yazık ki yükseköğretim öğrencilerini de vurdu. Devlet yurtlarının yetersizliği, özel yurt ücretlerinin aşırı yüksekliği ve ev kiralarının da astronomik oluşu nedeniyle öğrenciler büyük mağduriyetler yaşamakta, aileler de çaresiz kalmaktadırlar.

Özel yurt fiyatları yıllık 50 ila 160 bin lira arasında değişiklik gösterirken İstanbul, Ankara ve İzmir’de dört kişilik odalar aylık yaklaşık 5-7 bin lira, üç kişilik odalar 8-10 bin lira, iki kişilik odalar 10-13 bin lira, tek kişilik odalar ise 14-16 bin lira arasında değişmektedir. Ev kiralarının da aynı şekilde yanına dahi yaklaşılamamakta, depozito ve peşinat talepleri de ayrıca ebeveynlerin belini bükmektedir.

Bu bağlamda;

1- Yükseköğretimde güncel öğrenci sayısı nedir, hali hazırdaki mevcut KYK yurtlarının toplam kapasitesi kaçtır? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYGM) ait yurtlar, toplam öğrencilerin sadece yüzde kaçının barınma ihtiyacını karşılayabilmektedir?

2- Bakanlığınıza bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü’nün yurtlarında, yeni dönemde uygulanacak barınma ve yemek fiyatları nedir? Öğrenci burslarının, devlet yurtlarında yeme-içme ve yatma giderlerini karşılama oranı yüzde kaçtır?

3- Özel ve vakıf yurtlarının toplam sayısı kaçtır, özel yurt fiyatları nedir? Özel yurtların fiyat politikalarıyla ilgili bir denetim mekanizması var mıdır, rakamsal olarak alt ve üst limit sınırlaması mevcut mudur?

4- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYGM) ait olup da vakıf, dernek veya cemaatlara devredilen öğrenci yurtları var mıdır; varsa bunların sayısı kaçtır ve devir koşulları(kiralama, tapu devri, bağış v.b.) nelerdir?

5- Vakıf, dernek veya cemaat yurtlarında kalanlar için öğrenci başına devletçe verilen beslenme ve barınma yardımından yararlananların sayısı nedir? Bu yardım hangi vakıf, dernek veya cemaat yurtlarına yönelik uygulanmaktadır ve bu kurumlara yeni öğretim döneminde öğrenci başına kaç TL katkı sağlanacaktır.

6- Aynı kapsamdaki yurtlara, geçtiğimiz öğretim yılında kaç öğrenci için toplamda kaç TL katkı sağlanmıştır; bu öğretim döneminde toplam kaç öğrenci için ne kadar ödeme yapılması öngörülmektedir?

7- Üniversite öğrencilerine burs adı altında verilen mali destek ne kadardır. Ülkemiz, Avrupa’da üniversite öğrencilerine mali destek veren ülkeler arasında kaçıncı sıradadır? Türkiye halen daha, Avrupa'da üniversite öğrencilerine en az burs veren ülkeler arasında mıdır?