Eski Tekel Tütün Depoları arazisi hakkında mahkeme kararı

Demirtaş eski Tekel Tütün Depoları olarak bilinen bölge ile ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Eski Tekel Tütün Depoları arazisi hakkında mahkeme kararı

Osmangazi Demirtaş'taki yaklaşık 80 dönümlük dev Eski Tütün Depoları arazisinin niteliğinde Ankara'da yapılan parsel bazlı plan değişikliklerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylanmıştı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi de bölgenin “Büyük Ova Alanında” kalması, kentin üst ölçekli planlarında “tarımsal niteliği korunacak alan” olarak tariflenen bölgede kalması, Demirtaş yolunun doğusunda yapılacak bu tür planlamanın çevre tarım alanlarında da benzer yapılaşma baskısı oluşturacağı, buradaki toprak yapısının gevşek ve alüvyonlu nitelikte olduğu, jeolojik olarak yapılaşmaya uygun olmadığı, yapılan planların yasa ve yönetmeliklere, şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olduğu gerekçesi ile dava açtı.

 Danıştay Altıncı Dairesi, kararını açıkladı ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Kararın gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Planlama alanının ülkemizin önemli deprem kuşaklarından birinin içerisinde yer aldığı, taşınmazların zemin koşullarında sıvılaşma riskinin fazla olduğu, kuyu verilerinin bu alan içinde olası fay(lar)ın varlığına da işaret ettiği, bu bakımdan mevcut veriler ışığında yerleşime uygun olmadığı, ayrıca alanın mutlak tarım arazisi niteliğinde olduğu ve tarımsal üretim için kullanılabileceği anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu imar planlarında Danıştay Altıncı Dairesinin yukarıda aktarılan kararında belirtilen hukuka aykırılıkların devam ettiği ve kararda belirtilen gerekçelerin gereği gibi yerine getirilmediği belirlenmiş olup, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uygun olmayan dava konusu işlemin uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır."

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023, 14:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER