Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

KAMUDA BİNA VE ARAÇ ALIMI DURDURULDU

 • Kamuda Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi
 • 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması
 • Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
 • Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması
 • İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi
 • Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması
 • Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

3 YIL BOYUNCA HİZMET BİNASI YAPILMAYACAK

 • Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması
 • Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanması
 • Mevcut binaların analize ve kurumlar arasında etkin kullanımı
 • Yeni bina kiralanmaması mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması
 • Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması
 • Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması
 • Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

İDARİ YAPILANMADA DÜZENLEME

 • İdari genişlemenin sınırlandırılması
 • Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi
 • Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi
 • Tüm taşra teşkilatının (Bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi
 • Kamuda Tasarruf - Hizmet İçi Eğitim/Yurtdışı geçici görevler
 • Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması
 • Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması
 • Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması

HABERLEŞME

 • E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması
 • Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması
 • Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması
 • Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması

DİĞER CARİ HARCAMALAR

Damacana Suya Zam! Damacana Suya Zam!
 • Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması
 • Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi
 • Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması
 • Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması
 • Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması
 • Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması
Editör: Meryem TORUN