MetroPoll Araştırma şirketinin kadınların sorunları, mutlu olup olmadıkları ve psikolojik desteği ihtiyaçlarının olup olmadığı yönündeki soruları içeren ankette ilginç sonuçlar çıktı.

8 Mart Kadınlar Günü için yapılan bir araştırma kadınların en önemli sorunlarının ne olduğu erkek ve kadınlara ayrı ayrı yöneltildi.

Kadınların en büyük sorunu olarak kadın katılımcılar yüzde 37.1 ile şiddet dedi, bu oran erkek katılımcılarda yüzde 35.6 oldu.

İkinci en büyük sorun olarak kadın katılımcılara göre yüze 12.7 ile eğitimsizlik olurken bu oran erkek katılımcılarda yüzde 25.2 oldu.

Kadınların üçüncü en önemli soruna kadın katılımcılara göre yüzde 12.7 ile sokakta bastı ve taciz oldu Erkeklerde üçüncü sırada yüzde 8.7 ile aile ve çevre baskısı yer aldı.

İşsizlik yüzde 11.3 ile kadın katılımcılarda dördücü sırada yer aldı. Erkek katılımcılarda dördücü sırada sokakta baskı ve taciz yer aldı.

‘Kadınlar mutlu mu?’ sorusuna kadın katılımcıların yüzde 36.3 evet derken 60.4’ü hayır cevabını verdi. Aynı soru erkek katılımcılara yöneltildiğinde ise yüzde 43.8’ü mutlu, yüzde 49.2’si mutsuz cevabını verdi.

Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş'e İki Koruma Verildi! Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş'e İki Koruma Verildi!


Kadın katılımcıların yüzde 48.2’si kadınların psikolojik desteği ihtiyaçları olduğunu söyledi. Erkekler ise bu oran yüzde 46.3 oldu. Erkeklerde psikolojik desteğe ihtiyacı yok diyenlerin oranı yüzde 63.2 olurken kadın katılımcılarda yüzde 28 oldu.

Türkiye’de çok sayıda kadın eş, arkadaş ve akraba şiddetine uğruyor.

Kaynak: MetroPoll-Velev