Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin kişinin DNA'sı incelendi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türklerin genetik yapısında, Anadolu'nun ilk çiftçilerinin Avrupa'ya Cilalı Taş Devri'nde yaptığı göçlerin etkisi görüldü.

Bu göçler sonucunda, Anadolu'ya gelen Avrupalı çiftçiler ile Anadolu'nun yerli halkı arasında genetik karışım gerçekleşti.

İtalyan Ve İspanyollarla DNA Benzerliği

Sonuç olarak Türklerin genetik olarak en çok İtalya ve İspanya'daki insanlara benzediğini ortaya çıktı.

Araştırma aynı zamanda, Türk toplumunun genetik yapısının farklı bireyler arasında oldukça değişken olduğunu gösterdi. Bu durum, Türk toplumunun genetik olarak homojen bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Türklerin genetik geleceği, Türkiye'nin göç politikalarına bağlı olarak şekillenecektir.

Akraba Evliliği, 14 Yılda Yarıya Yakın Azaldı Akraba Evliliği, 14 Yılda Yarıya Yakın Azaldı

, Türkiye'ye daha fazla Avrupalı göçmen gelmesi durumunda, Türk toplumunun genetik yapısında Avrupalı unsurların oranı artacaktır.