Yurtdışı Çıkış Harcına Dev Zam! Yurtdışı Çıkış Harcına Dev Zam!

Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında, miktarı sözleşme ile tespit edilmemiş faiz ödenmesi gereken hallerde uygulanacak faiz oranı 12 puan artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tahsilat genel tebliği ile kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanun kapsamında, miktarı sözleşme ile tespit edilmemiş faiz ödenmesi gereken hallerde yıllık yüzde 12 olarak öngörülen faiz oranı yüzde 24'e çıkarıldı.

Yasa kapsamında, Cumhurbaşkanı'nın, söz konusu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde 10'na kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkisi bulunuyor.

Editör: Meryem TORUN