YÖK tarafından hazırlanan, "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Okullarda İkinci Ara Tatil Başlıyor Okullarda İkinci Ara Tatil Başlıyor

Buna göre, üniversite hastanelerinde görev yapan yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış yan dal uzmanı ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin taban ödemeleri yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi almakta olan asistan ve araştırma görevlilerinin taban ödemeleri ise yüzde 50 oranında artırıldı.

Bu kapsamda üniversite hastanelerinde görev yapan yan dal uzmanlık eğitimi alan ve eğitimini tamamlamış asistan ve araştırma görevlileri, taban ödemelerini artırımlı olarak alacak.