Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Kasım 2023 Tarihli ve 32372 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle, özel hastanelerin gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yataklı olarak açılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca yoğun bakım yatak sayısı ile kuvöz sayılarının toplamı, toplam hasta yatak sayısının yüzde 30’unu geçemeyecek.

Epilepsi İlacının Satışı Sonlandırıldı! Epilepsi İlacının Satışı Sonlandırıldı!

Mevcut özel hastanelerin ise bina ve fiziki şartları sağlamaları kaydıyla yatak sayılarını yüze çıkarabilecekleri belirtildi. Bunun için uzman hekim kadrosu ve kapalı alan kriterleri getirildi.

ÖZEL HASTANELER RUHSATLANDIRMA KOMİSYONU KURULDU

Özel hastanelerin ruhsat başvurularının ve ruhsatlarındaki değişiklik taleplerinin incelenmesi, açılması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve kapatılması ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Özel Hastaneler Ruhsatlandırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, Genel Müdür veya bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, özel hastanelerden, sağlık hizmetleri planlamalarından, hukuk ve mevzuat işlerinden sorumlu daire başkanları ile Bakanlık tarafından belirlenecek bir mimar ve beş seçilmiş üyeden oluşacak. Komisyon üyeleri iki yıl süre ile görev yapacak.

Bakanlık, gerekli gördüğünde, ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve değerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilecek. Komisyon, salt çoğunluk ile toplanacak ve karar alacak. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sağladığı kabul edilecek. Komisyon kararları, Bakanlıkça onaylanmak kaydıyla kesinleşecek.

RESMİ GAZETE KARARI