İlginç bir şekilde Barnabas İncili ilk olarak 1709 tarihinde Hollanda’da ortaya çıkmıştır. Bu kitabın dili İtalyanca’dır. Sayfalarda kötü bir Arapça’yla yazılmış dipnotlar vardı ve kaynakları bilinmiyordu. Günümüzde bu kitap Viyana İmparatorluk Müzesi’nde korunmaktadır.

1734 yılında Kur’an ilk defa George Sale tarafından İngilizce’ye çevrildi. Önsözde George Sale, Barnabas İncili’nin İspanyolca kopyasından söz ediyordu. Barnabas İncili’nin İtalyanca’dan İspanyolca’ya, Mustafa de Aranda tarafından yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca İtalyanca kopyanın Vatikan’da görevli Fra Marino tarafından Papa uyurken çalındığından söz ediyor. Bu kopya ile ilgili bildiklerimiz George Sale’in yazdıklarından ibaret, çünkü bu kopya kayıp. O zamandan beri Müslümanlar bu kitabın gerçek ve asıl İncil olduğunu iddia ederler. Barnabas İncili 1907 yılında Laura ve Lonsdale Ragg tarafından İngilizce’ye çevrilir. Kitabın giriş bölümünde çeşitli kanıtlar sunarak aslında bu kitabın 16. yy’da yazıldığını belirtirler. Bu çeviri daha sonra Arapça ve Urdu diline çevrilmiştir. Ancak kitabın 16 yy. da üretildiği ile ilgili bilgiler ilginç bir şekilde bu çevirilere konmamıştır. Tabi, Barnabas İncili yaygın bir şekilde, Müslümanlar tarafından asıl İncil’in değiştirildiğine dair kanıt olarak sunulur.

Gelinlik Denemek Artık Ücretli! Gelinlik Denemek Artık Ücretli!

Barnabas İncili’nin İçeriği

Barnabas İncili’nin yazılma amacı Muhammed’in İsa’dan üstün olduğunu iddia etmektir. Bu kitaba göre İsa Mesih ne Tanrı’nın Oğlu ne de Tanrı’dır; ancak Muhammed’in geliş yollarını hazırlayan, “çölde haykıranın sesi”dir. İsa, Mesih değildir. Bu noktada Barnabas İncili Kur’an ile de çelişir. Çünkü Kur’an’da birçok ayette İsa’nın Mesih olduğu yazılmıştır.

İsa Mesih’e, asıl İncil’de Vaftizci Yahya’ya ait olan bazı özellikler atfedilmiştir. Barnabas İncili’nde Vaftizci Yahya’dan hiç bahsedilmemiştir. Barnabas İncili’nde Muhammed’in dünyanın kurtarıcısı olduğu yazar. İsa’nın yerine Yahuda İskaryot’un çarmıha gerildiği ve tutuklandığı sırada İsa’nın Getsemane Bahçesi’nde bir evde saklandığı, dört baş melek tarafından gökyüzünün 3. katına götürüldüğü yazar.

Barnabas İncili

Kaynak: KUTSAL KİTAP