Dilan Polat ve Engin Polat İçin Flaş Tahliye Kararı! Dilan Polat ve Engin Polat İçin Flaş Tahliye Kararı!

Bugün Nevruz. 3000 yıldan beri Asya'dan Ortadoğu'yu da içine alarak Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada kutlanıyor ve Farsça “Yeni Gün” (nev:yeni, ruz:gün) anlamına geliyor. Nevruz'a dair en erken referanslara İran kaynaklarında rastlıyoruz. İranlılar Nevruz'u ülkeyi tüm canlıları ölüme mahkum eden kıştan kurtaran mitolojik Kral Cemşid'e dayandırıyor.

Türk toplumu için Nevruz, kaynağını Ergenekon Destanı'ndan alıyor. Destanda dik yamaçlı dağlarla çevrili bir vadide 400 yıl kalan Türklerin dağın demir kısmını eriterek çıktıkları günün 21 Mart olduğu anlatılıyor.

15958776-158c-a4b5-ee1a-25a00f6f53d0

Kürtlerin Nevruz'u dayandırdığı efsaneye ise göre Asur Kralı Dehak'ın zulmüne karşı halk Demirci Kawa liderliğinde başkaldırıyor. Dehak, 21 Mart'ta öldürülüyor. Nevruz diğer kültürler ve dinlerde de pek çok olayla ilişkilendiriliyor. Tanrı’nın yeryüzünü yaratması, Hz. Nuh’un tufandan sonra karaya ayak basması, Hz. Yusuf ’un atıldığı kuyudan çıkması, Hz. Musa’nın Kızıldeniz’den geçmesi, inanışlara göre hep Nevruz gününde gerçekleşiyor.

Yanan ve üzerinden atlanan ateş kimilerine göre bayramın kökenindeki paganlığa ve zerdüştlüğe işaret etse de sonuçta Nevruz bir "bahar bayramı" ve bahar herkes için geliyor.

9fa7a258-beb0-2403-51d6-7722e663fe94*Şekerbura: Azeri mutfağından bir Nevruz kurabiyesi

Nevruz sofralarda da coşkuyla kutlayan bir bayram. Her kültür, elinde ne varsa paylaştığı büyük bir sofra hazırlamayı adet edinmiş. Balkanlar’dan Orta Asya’ya uzanan geniş yay üzerinde Nevruz'a özel olarak pişirilen yemekler, bayramı eşsiz kılıyor.