Gelinlik Denemek Artık Ücretli! Gelinlik Denemek Artık Ücretli!

Miladi takvim ve Hicri takvim arasındaki oldukça büyük farklar bulunur. Miladi takvim dünyanın hemen her yerinde kullanılan bir takvim çeşidiyken, Hicri takvim sadece İran ve Afganistan'da kullanılır. Hicri ve Miladi takvim arasındaki farklar şunlardır:

  • Hicri takvim başlangıç tarihi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Bundan dolayı göç anlamına gelen hicret ismini almıştır. Miladi takvimin başlangıç tarihi, Hz. İsa'nın doğum tarihi olan 0 yılıdır.

  • Hicri takvimde Ay'ın Dünya çevresindeki dolanımını esas alan ay yılı kullanılmıştır. Miladi takvimde Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünü esas alan güneş yılı kullanılmıştır.

  • Hicri takvimde 1 yıl, 354 ya da 355 gündür. Aynı zamanda 12 kameri aydan oluşur. Miladi takvimde ise 1 yıl 365 gün 6 saattir ve 12 aydan oluşur. Bundan dolayı iki takvim arasında 11 gün fark bulunur.

  • Hicri takvimin ayları Muharrem, Safer, Rebilevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilakde, Zilhicce'dir. Miladi takvimde ise aylar; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'tır.

Editör: Meryem TORUN