Marmara Üniversitesi’nden Dr. Zübeyir Nişancı yürütücülüğünde, gerçekleşen Sayılarla Türkiye'de İnanç ve Dindarlık" raporuna göre Türkiye’de farklı yaş grupları arasında Ramazan ayında oruç tutma sıklıkları açısından ciddi farklılıklar olmadığı görülüyor.

EĞİTİM SEVİYESİ ARTIKÇA ORUÇ TUTMA AZALIYOR

Niğde'deki göçükte ölen ve yaralananların isimleri belli oldu Niğde'deki göçükte ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Yine rapora göre, en az oruç tutan grup lisansüstü eğitimi olanlar. Katılımcıların eğitim seviyesi arttıkça oruç tutma sıklığı arasında çok belirgin olmasa da bir düşüş gözleniyor. Bu kapsamda, lise mezunu ve öncesini gösteren eğitim gruplarında Ramazan ayında düzenli olarak oruç tutma sıklığı %76 ile %83 arasında değişiyor. Bu oran, üniversite mezunları arasında %70’e ve yüksek lisans veya doktora mezunları arasında %64’e düşüyor. Ayrıca Türkiye genelinde Ramazan ayında oruç tutmayanların oranı (%29) en fazla yüksek lisans veya doktora mezunları arasında.

KIR KENT ARASINDA FARK YOK

Kır ve kent arasında oruç tutma farkları yüksek değil. Rapora göre, Ramazan ayında "sık sık" veya "her zaman", diğer bir ifade ile düzenli olarak oruç tuttuğunu dile getiren katılımcıların oranı kırsal nüfusta %80 iken kentsel nüfusta %75.

EGE’NİN YARISI ORUÇ TUTUYOR

Türkiye genelinde Ramazan ayında düzenli olarak oruç tutma sıklığının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla Kuzeydoğu Anadolu (%99), Doğu Karadeniz (%93) ve Orta Anadolu (%92). Bu bölgelerde nüfusun neredeyse tamamı oruç tuttuklarını dile getiriyor. Buna karşılık, düzenli olarak oruç tutma sıklığının en düşük olduğu bölgeler ise Ege (%53), Akdeniz (%61) ve Batı Marmara (%62).