İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom'dan Yeni Zam! Türk Telekom'dan Yeni Zam!

Işıkhan'ın açıklamalarından derlenenler:

Sosyal diyalogun temelleri olan işbirliği, adil değerlendirmeyle ortak akılla gerçekleşeceğine inanıyorum. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak tespit yapmaktadır. Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek.

TİSK BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL

Asgari ücreti yıl sonu beklemeden ara dönem artış konusunda güçlü mutabakat sağlanmıştı. İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal diyalogla sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için masada olacağız. Tüm ücretlerde asgari ücret tutarı, gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Çok kritik dengeden bahsediyoruz. Biz işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işveren olmaz, devlet olmadan hiçbiri olmaz. Şüphesiz yaşam maliyetlerine karşı çalışanların gelirlerinin korunması. Bunun için atılacak yeni adımlardan birisi vergi dilimlerinde atılacak adım olacak. 

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN AĞAR

Asgari ücreti belirlemek üzere toplandık. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan milyonlarca işçi ve ailesine hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Komisyonda bu yıl görev yapacak işçi kardeşlerimiz, geçim sıkıntılarını sizlerle paylaşacaktır. Sosyal devlet anlayışında zayıf kesimlerin korunması amaçlanır. Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. İşçiler geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Yılbaşında ele geçen ücret aylar geçtikçe azalmaktadır. Asgari ücret koruma ücretidir.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek.


GEÇİM RAKAMLARI MASADA
İlk toplantıda işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

Toplantıda çalışma takvimi belirlenecek, yapılan çalışmalar paylaşılacak. Masada enflasyon, geçinme endeksleri, genel ücretler seviyesi olacak.

Editör: Meryem TORUN