Ünlü sosyal medya uygulaması TikTok kullanıcılarının büyük çoğunluğunu (yaklaşık yüzde 70) gençler oluşturuyor. 

Öte yandan platformu kullananların büyük çoğunluğu, ekonomik olarak toplumun alt kesimi olarak nitelendirilen sınıftan insanlardan oluşuyor.

Uygulama İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son derece yaygın olarak kullanılıyor.

Sıklıkla platformda paylaşılan müstehcen, ahlaken uygunsuz, bayağı içeriklerin gündem olduğunu biliyoruz.

Zappa Zamanlar "Tikiyle tokuyla sosyal medya, değişen dünya ve Türkiye" başlıklı yazısında meselenin toplumsal kapsama alanının çok geniş olduğuna dikkat çekerek şunları söylüyor:

"Son haftalarda müstehcen içerikli canlı yayın yaptığı için tutuklanan lazkızı34'ü düşünün. Medyada konu daha çok devletin çekmek istediği yerden, yani müstehcenlik, ahlak, aile, sosyal medyanın düzenlenmesi, (yeni yasaklamalar, sınırlamalar vs.) gibi temalar üzerinden tartışıldı. 

Nerede Oy Kullanacağım? Nerede Oy Kullanacağım?

Ama lazkızı34'ün yoksulluğu ve hamileliği ile ilgili verdiği ifadeleri okuyunca meselenin toplumsal kapsama alanının çok daha geniş olduğu ortada. Lazkızı34'ün hikayesi toplumsal eşitsizliğin giderek arttığı 21. yüzyıl Türkiye'sinde yoksullaşmanın ve yoksunlaşmasının aldığı yeni biçimlere dair oldukça sarsıcı ayrıntılar içeriyor. 

GÜVENCESİZ, ÇARESİZ, YARINSIZ!

Giderek sayıları artan madunların hayatlarını idame ettirebilmek için dilenmekle kolay para kazanmak arasında gidip gelen bir sarkaca tutunmaya çalışmaları güvencesizliğin, çaresizliğin, yarınsızlığın yaygınlığı hakkında epeyce bir şey anlatıyor.